Advokaten: Rättsosäkerhet råder när misstankeförhör hålls med berusade personer

Advokat Bahar Vaziri har varit verksam advokat och egen företagare på Advokatbyrån Vaziri sedan år 2006. Hon arbetar till största del som försvarsadvokat med brottmål över hela Sverige och brinner för att göra skillnad för människor i det dagliga arbetet som advokat.

Det här är en krönika. Åsikter och ställningstaganden är skribentens.

Rättsosäkerhet råder när misstankeförhör hålls med berusade personer

En brottsutredning, eller en så kallad förundersökning ska inledas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts som lyder under allmänt åtal. Under en förundersökning utreder polis och åklagare vem som kan skäligen misstänkas för brott och om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal vid domstol.

En fundamental rättighet som man har vid misstanke om brott är att den misstänkte har rätt att vara tyst och inte kommentera under ett misstankeförhör. Ens tystnad får aldrig tolkas som ett erkännande. Den rättigheten kan vid misstanke om brott vara svårt att tillvarata under ett berusat tillstånd som misstänkt.

Hur ska polisen hantera eller borde hantera berusade misstänkta? Ett stort problem i dagsläget är oftast första förhöret som hålls med misstänkt där den misstänkte är berusade av alkohol och eller narkotikapreparat. Är det rättssäkert förfarande att hålla förhör med en misstänkt som är berusad?

Hur kan polisen förlita sig på den utsaga som uppges av den misstänkte när den misstänkte befinner sig i ett berusat tillstånd det vill säga är alkohol och eller narkotikapåverkade. Kan polis och åklagare på ett subjektivt sätt förlita sig på människor uttalande under påverkan.

Svaret är såklart ett självklart NEJ.

Det kan ju inte anses vara juridiskt lämpligt att förhöra berusade misstänkta eftersom den misstänkta måste vara medveten om vad som händer och vad dem säger under det första förhöret. Detta särskilt mot bakgrund av det första förhöret som sker med polis under ett berusat tillstånd finns nedtecknad och blir en del av processmaterial med i förundersökningen som många gånger åklagaren kontrar med vad som misstänkt har sagt vid det första förhöret under en pågående huvudförhandling i domstolen.

I dagsläget är det upp till den enskildes polisen subjektiva omdömen huruvida en misstänkt ska förhöras direkt eller efter att denna bör nyktra till vilket skiljer sig från polis till polis beroende vilket beslut polisen tar utifrån polisens omdöme. Detta beslut avgörs på godtyckliga grunder vilket enligt min mening innebär stor fara för principen om alla är lika inför lagen och att fall ska behandlas lika.

Misstankeförhör under ett berusat tillstånd måste upphöra helt för att säkerställa allas lika inför lagen beaktas i en rättast som Sverige!

Bahar Vaziri

Advokat

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar