Kvinna kidnappad på Runby Torg – Hela rättegången

Jimmie Eriksson och Mustafa Jama Mohamed har den 17 januari 2023 på Runby torg/Hagvägen, Upplands Väsby kommun och på andra platser inom Stockholms län, tillsammans och i samförstånd bemäktigat sig, spärrat in, fört bort eller på annat sätt berövat Araya friheten med uppsåt att utöva utpressning.

Bemäktigandet har bestått i att Jimmie Eriksson och Mustafa Jama Mohamed förmått Araya att sätta sig i deras personbil, låst in henne i bilen och därefter kört henne från Upplands Väsby.

Det olaga frihetsberövandet har pågått under cirka 8-9 timmar och Araya har under denna tid med hot och/eller bevakning tvingats att åka till olika platser inom Stockholms län. Hoten har bestått i att Jimmie Eriksson och Mustafa Jama Mohamed vid flertalet tillfällen uttalat att Araya och/eller hennes familj skulle skadas och/eller dö om hon inte gjorde som de sade till henne, vilket varit ägnat att hos henne framkalla allvarlig fruktan för sin egen och annans säkerhet till person och/eller egendom.

Under det olaga frihetsberövandet har Jimmie Eriksson och Mustafa Jama Mohamed tillsammans och i samförstånd medelst direkt eller underförstått hot tvingat Araya att överlämna en bilnyckel till personbil LJH09T. Araya Distelmans har också genom direkt och/eller underförstått hot om våld förmåtts att kontakta vänner och bekanta i syfte att låna pengar, vilket skulle medföra vinning för Jimmie Eriksson och Mustafa Jama Mohamed och motsvarande skada för Araya Distelmans. Det fanns fara för att pengar skulle ha förts över eller så var sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter utesluten.

Jimmie Eriksson och Mustafa Jama Mohamed begick gärningen med uppsåt. Straffet blev fängelse i 5 år samt 5 år och 3 månader.

Lyssna på hela rättegången här:

🔈 LYSSNA PÅ HELA RÄTTEGÅNGEN DIREKT I APPEN:
📲 LADDA NER APPEN FÖR APPLE: https://apple.co/2MjfHEP
📲 LADDA NER APPEN FÖR ANDROID: https://bit.ly/36mBTo3​​​​​​​​​​​​​​​​

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar