GDPR

GDPR och Ansvarig utgivare.

I och med att Prime Crime är en publikation med Svenskt utgivningsbevis samt har en ansvarig utgivare registrerad hos Myndigheten för Press, Radio och TV gäller inte EU:s dataskyddsförordning (2016/679) (“GDPR”) vår databas med rättegångar.

Det betyder att både hemsidan och appen och den information som kommer ifrån databasen är grundlagsskyddad vilket i sin tur innebär att GDPR inte gäller för PrimeCrime.se avseende information från databasen.