Snabbare lagföring hot mot rättssäkerheten?

Advokat Bahar Vaziri har varit verksam advokat och egen företagare på Advokatbyrån Vaziri sedan år 2006. Hon arbetar till största del som försvarsadvokat med brottmål över hela Sverige och brinner för att göra skillnad för människor i det dagliga arbetet som advokat.

Det här är en krönika. Åsikter och ställningstaganden är skribentens.

Snabbare lagföring – hot mot rättssäkerheten?

Snabbare lagföring är en snabbare process som går ut på att polisen gör utredningen klar när en misstänkt har stoppats på plats. Den misstänkte får en preliminär tid för förhandling utan rätten till en förordnad försvarare det vill säga advokat som biträder den misstänkte under den juridiska processen.
Snabbförfarandet användes under året 2022 på 36 procent av alla brottmål. De vanligaste brotten inom processen narkotikamål, rattfylleri och vissa andra vanligt förekommande mål.

Åklagarmyndigheten anser att ju fler man kan lagföra på det sättet desto mer resurser kan man i längden frigöra till att utreda och lagföra andra brott.

Det innebär i praktiken att;

1. Genomströmningstiderna för snabbare lagföring generellt blir kortare.
2. En stor del av de brott som prövats av domstol är enklare mängdbrott.

.Åklagarmyndigheten anser att arbetssättet ger snabbare handläggningstider och dessutom ökad kvalitet och rättssäkerhet samt att rättsväsendet i sin helhet bli mer effektivt och att processen blir snabbare för en stor del av botten. Tanken är att tiden för att utreda brott ska förkortas avsevärt närmare ska det inte ta mer än 6 till 7 veckor från att misstanke delges om brott till huvudförhandling utan att den misstänkte får en advokat förordnas till sig från domstolen.

Detta innebär i praktiken att den misstänkte trots sitt förnekande inte kan få en advokat förordnat till sig. För många människor som trots sitt nekande till brott kan det vara väldigt svårt att föra en juridisk process på egen hand utan advokat. Självfallet kan man alltid anlita en privat försvarare men det är inte alla som ha ekonomin och har råd med en privat förvarare som ska tillvarata ens rättigheter vid den kommande juridiska processen. Dessutom kan den juridiska processen anses vara alldeles för komplext att på egen hand föra utan juridisk kompetens. I flertalet fall döms den misstänkte trots sitt förnekande till den påstådda gärningen.

Det är viktigt att poängtera att man alltid har rätt till att komplettera förundersökningen med att exempelvis åberopa vittnen eller någon annan åtgärd som kan bevisa ens oskuld inför den kommande förhandlingen. Den informationen från man dessvärre inte alltid av förundersökningsledaren som oftast är poliser.

Är snabbare lagföring i själva verket en ökad kvalité och rättssäkert när domstolar på löpande band dömer flertalet i dessa så kallade mängdbrotts mål utan en advokat som ombesörjs av staten?

Frågan är om rätten till en rättvis rättegång 6 § europakonventionen åsidosätts av staten samt att flertalet människor oskyldigt döms utan att ha möjlighet till en rättvis prövning?

Det finns anledning att ana hot mot rättssäkerheten när människor mot sitt nekande döms på löpande band utan en advokat närvarande som kan tillvarata ta den misstänktes rättigheter under processens gång.

Såsom försvarsadvokat anser jag att snabbare lagföring är ett hot mot rättssäkerheten eftersom det inte finns någon förordnat advokat som kan hjälpa den misstänkte att tillvarata sina intressen under den kommande processen.

Recent Post

Tjejligan i Skåne – Stal från 103-årig kvinna

Rättegången mot Pedo Hunting Sweden (PHS)

Återinförd tillfällig gränskontroll vid inre gräns

Artisten och TikTok-profilen Maysa Chouba döms för misshandel

TV4-profil från “Robinson” döms för grovt barnpornografibrott