Juridisk Information

Publicera ljudfiler.

Offentliga handlingar och sekretess.

Majoriteten av de handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar vilket innebär att allmänheten och massmedier har rätt att begära ut handlingarna.

Vissa handlingar är dock skyddade av sekretess vilket innebär domstolen inte lämnar ut sådana handlingar.

När en person begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning för att avgöra om de är skyddade av sekretess och att hela eller delar av handlingarna inte ska lämnas ut. Prime Crime publicerar inga sekretessbelagda ljudfiler.

Yttrandefrihet och förtal.

Av yttrandefriheten följer att det som huvudregel är lagligt att sprida information om andra personer.

Ansvarig utgivare: Ellenor Sundqvist