B 5966-19

Anställd vid en svensk ambassad döms för grovt tjänstefel

January 22, 2021

Svea hovrätt ändrar en dom från Stockholms tingsrätt och väljer att döma en tidigare anställd vid svenska ambassaden för grovt…

Read More