Anställd vid en svensk ambassad döms för grovt tjänstefel

Svea hovrätt ändrar en dom från Stockholms tingsrätt och väljer att döma en tidigare anställd vid svenska ambassaden för grovt tjänstefel till ett års fängelse.

Den anställda ska vid 74 tillfällen mellan åren 2013-2014 fattat beslut och beviljat om visering till Sverige och Schengen. Detta trots att ambassaden inte var behörig att ta upp ansökningar från de sökande.

Hovrätten väljer nu att ändra tingsrättens dom från villkorlig till fängelse i ett år för grovt tjänstefel.

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar