Googles fälls för rutiner som strider mot GDPR

Förvaltingsrätten i Stockholm har idag slagit fast att Googles rutin med att kontakta webbansvariga när en sökträff har tagits bort i enlighet med ”rätten att bli bortglömd” bryter mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Google menade att det är nödvändigt att samla in den informationen och dela med sig till webbansvariga som en grundläggande rätt till yttrande- och informationsfrihet.

Domstolen tycker dock inte samma sak utan menar att det är en behandling av personuppgifter som inte är förenlig med varför uppgifterna ursprungligen samlades in. Det finns inte heller någon rättslig grund för behandlingen av uppgifterna.

– Domstolen har funnit att Googles rutiner kring begäranden att ta bort sökträffar strider mot dataskyddsförordningen.

Stefan Holgersson – Lagman

Förvaltningsrätten dömmer Google till 52 miljoner kronor i sanktionsavgift.

Rätten att bli bortglömd innebär att en enskild person har rätt att få en eller flera länkar till webbsidor med personuppgifter raderade från den lista över sökresultat som visas vid en sökning på personens namn.

Källa: Domstol.se
Total
0
Shares
Related Posts