Regeringen presenterar sina nya domarutnämningar

Regeringen har den 12 november 2020 utnämn följande personer:

 • Stefan Jansson och Evelina Englund att vara chefsrådmän i Nyköpings tingsrätt.
 • Petra Bergman, Carina Sjögren, Anders Hübinette och Robert Green att vara hovrättsråd i Svea hovrätt.
 • Annika Billstein Andersson att vara tekniskt råd i Svea hovrätt.
 • Daniel Samnerud att vara rådman i Stockholms tingsrätt.
 • Kai Koskela, Hans Öjemark, Alexander Nilsson och Anna Spinnell att vara rådmän i Södertälje tingsrätt.
 • Malin Karlsson att vara rådman i Örebro tingsrätt.
 • Jens Mjöberg att vara rådman i Blekinge tingsrätt.
 • Anders Söderström och Tony Persson att vara tekniska råd i tingsrätterna.
 • Daniel Isaksson, Susanne Nordström och Magnus Eklund Fellerfeldt att vara tekniska råd i tingsrätterna.
 • Ragnar Asklund att vara tekniskt råd i tingsrätterna.
 • Anita Wennström att vara tekniskt råd i tingsrätterna.
 • Lena Peterson att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

Så utnämns domare:

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.

Källa: Domstol.se

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar