Hovrätten för Västra Sverige

Nya domarutnämningar

February 11, 2021

Regeringen har utnämnt tre nya domare. De tillträdande domarna är: Johanna Hagman att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning…

Read More

Riksåklagaren överklagar en hovrättsdom om hets mot folkgrupp

January 15, 2021

Händelsen som riksåklagaren väljer att överklaga till Högsta domstolen ägde rum under en demonstration i Göteborg i september 2017, arrangerad…

Read More