Domstolsverket

Inställda förhandlingar ökar under Covid-19 visar ny statistik

December 16, 2020

Inställda domstolsförhandlingar har ökat under 2020 i och med Covid-19 pandemin. Det visar ny statistik som Domstolsverket tagit fram. I…

Read More