Inställda förhandlingar ökar under Covid-19 visar ny statistik

Inställda domstolsförhandlingar har ökat under 2020 i och med Covid-19 pandemin. Det visar ny statistik som Domstolsverket tagit fram.

I runda slängar har inställda förhandlingar ökat med 2% under pandemin. Att den ställs in betyder att rättegången skjuts fram eller att man till exempel nått en förlikning.

Statistiken nedan innehåller jämförelsesiffror från åren 2017 till 2019 där förhandlingar från till exempel hyresnämnden inte är inräknat.

Källa: Domstol.se

Mindre möjligheter att se rättegångar på plats

Betydligt färre medborgare har haft möjlighet att själva bevaka rättegångar på plats. Antal åhörare som får vistas i en rättssal har begränsats och press har prioriteras.

Nya sätt att ta del av rättegångar

Ur en demokratisk synvinkel och med pandemin i åtanken är det bra att våra lyssnare har kunnat ta del av några av det mest uppmärksammade rättegångarna under året på våran YouTube-kanal, säger Prime Crimes ansvarige utgivare Mats Pettersson.

Vi kommer även satsa på att kunna live-sända uppmärksammade rättegångar under nästa år.

Mats Pettersson – Ansvarig utgivare

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar