Regeringen: Förbud mot kusinäktenskap utreds

Anne Kuttenkeuler som är hovrättsråd samt vice ordförande i Svea hovrätt har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till förbud mot äktenskap mellan kusiner. Syftet är att skapa en reglering som motverkar hedersförtryck och äktenskap som ingås till följd av påtryckningar eller annan påverkan.

Totalt är det sju olika punkter som Anne Kuttenkeuler ska fokusera på:

  • inhämta faktaunderlag om orsaker till och effekter, såväl medicinska som samhälleliga, av kusinäktenskap och, i den mån det behövs för uppdraget, äktenskap mellan andra nära släktingar,
  • analysera behovet av och förutsättningarna för ett förbud mot kusinäktenskap,
  • lämna förslag till ett förbud mot kusinäktenskap i äktenskapsbalken,
  • bedöma om särskilda regler om äktenskapsskillnad bör gälla om ett äktenskap har ingåtts mellan kusiner trots att det inte är tillåtet,
  • ta ställning till vilken verkan kusinäktenskap som har ingåtts i ett annat land bör ha i Sverige, 
  • överväga om reglerna om äktenskap mellan andra nära släktingar bör ändras och, oberoende av vad utredaren kommer fram till, lämna förslag på hur äktenskap med halvsyskon och med föräldrars syskon kan förbjudas, samt
  • lämna förslag till de författningsändringar och andra åtgärder som behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024.

Källa.

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar