Långa straff för Vårbynätverket

Det blev som väntat långa straff för det ökända Vårbynätverket.

Här är alla domar:

Chihab Lamouri

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Försök till mord, 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken 2020-03-30 — 2020-04-08
 2. Stämpling till mord, 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 2 § 2 st brottsbalken 2020-04-02 — 2020-04-11
 3. Människorov, 4 kap 1 § 1 st brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15
 4. Rån, 8 kap 5 § brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15
 5. Försök till grov utpressning, 9 kap 4 § 2 st brottsbalken och 9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 mars 2021 samt 23 kap 1 § brottsbalken 2020-04-14 — 2020-05-14
 6. Allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap 3 § 1 st brottsbalken 2020-05-21 — 2020-05-23
 7. Försök till allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap 3 § 1 st och 12 § samt 23 kap 1 § brottsbalken 2020-05-21 — 2020-05-23
 8. Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap 3 § 1 st och 12 § samt 23 kap 2 § 1 st brottsbalken 2020-04-24 — 2020-05-04
 9. Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-04-08 — 2020-06-02
 10. Synnerligen grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 2 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 2020-03-25
 11. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 2020-04-25 — 2020-11-10 (3 tillfällen)
 12. Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, 29 a § 1 st lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor i sin lydelse före 1 december 2020 2020-11-10
 13. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 2020-03-27 — 2020-06-01

Dom: Fängelse 17 år 10 månader.

Ali Saed Kadhim

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Medhjälp till försök till mord, 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 1 § och 4 § brottsbalken 2020-03-30 — 2020-04-08
 2. Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-04-20 — 2020-06-02
 3. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 2020-04-25
 4. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 2020-03-28 — 2020-03-30

Dom: Fängelse 14 år.

Chouaib Lamouri

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Medhjälp till försök till mord, 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 1 § och 4 § brottsbalken 2020-03-30 — 2020-04-08
 2. Människorov, 4 kap 1 § 1 st brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15
 3. Rån, 8 kap 5 § brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15
 4. Försök till grov utpressning, 9 kap 4 § 2 st brottsbalken och 9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 mars 2021 samt 23 kap 1 § brottsbalken 2020-04-14 — 2020-05-14
 5. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64) i sin lydelse före 1 juli 2016 och 1 § 1 st 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-05-10
 6. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-03-27 — 2020-06-02
 7. Försök till grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p, 3 § 1 st och 4 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 1 § brottsbalken 2020-06-02
 8. Synnerligen grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 2 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 2020-03-25

9. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december ….20202020-04-14 — 2020-05-22 (2 tillfällen)
10. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för ……penningtvättsbrott 2020-03-27 — 2020-05-20

Dom: Fängelse 12 år.

Norbert Sment

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Rån, 8 kap 5 § brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15
 2. Människorov, 4 kap 1 § 1 st brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15
 3. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 2020-05-19 — 2020-05-22
 4. Försök till mord, 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken 2020-04-04 — 2020-04-08

Dom: Fängelse 11 år.

Steven Calambas Cortes

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Medhjälp till människorov, 4 kap 1 § 1 st samt 23 kap 4 § brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15
 2. Medhjälp till försök till grov utpressning, 9 kap 4 § 2 st brottsbalken och 9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 mars 2021 samt 23 kap 1 § och 4 § brottsbalken 2020-04-15 — 2020-05-14
 3. Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap 3 § 1 st och 12 § samt 23 kap 2 § 1 st brottsbalken
  2020-04-24 — 2020-05-04
 4. Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-03-27 — 2020-06-02
 5. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-06-02
 6. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 2020-06-02

Dom: Fängelse 9 år 6 månader.

Sikandar Afridi

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Medhjälp till försök till mord, 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 1 § och 4 § brottsbalken 2020-03-30 — 2020-04-26 (2 tillfällen)
 2. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 2020-07-25
 3. Allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap 3 § 1 st brottsbalken 2020-05-21 — 2020-05-23
 4. Försök till allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap 3 § 1 st och 12 § samt 23 kap 1 § brottsbalken .2020-05-21 — 2020-05-23

Dom: Fängelse 10 år.

Ilija Jurkovic

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Medhjälp till försök till mord, 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 1 § och 4 § brottsbalken 2020-04-25 — 2020-04-26
 2. Rån, 8 kap 5 § brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15
 3. Människorov, 4 kap 1 § 1 st brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15
 4. Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, 29 a § 1 st lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor i sin lydelse före 1 december 2020 2020-11-10
 5. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020
  2020-04-14 — 2020-05-19 (3 tillfällen)
 6. Stämpling till mord, 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 2 § 2 st brottsbalken 2020-04-02 — 2020-04-11
 7. Försök till grov utpressning, 9 kap 4 § 2 st brottsbalken och 9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 mars 2021 samt 23 kap 1 § brottsbalken2020-04-15 — 2020-05-14
 8. Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap 3 § 1 st och 12 § samt 23 kap 2 § 1 st brottsbalken 2020-04-24 — 2020-05-04

Dom: Fängelse 11 år.

Mikael Lehtisalo

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Medhjälp till försök till mord, 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 1 § och 4 § brottsbalken 2020-03-30 — 2020-04-08
 2. Medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap 3 § 1 st samt 23 kap 4 § brottsbalken 2020-05-21 — 2020-05-23
 3. Medhjälp till försök till allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap 3 § 1 st och 12 § samt 23 kap 1 § och 4 § brottsbalken 2020-05-21 — 2020-05-23
 4. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-06-02

Dom: Fängelse 6 år 6 månader.

Bernard Wambiru Wanjiru Munyaga

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Medhjälp till försök till mord, 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 1 § och 4 § brottsbalken 2020-03-30 — 2020-04-09

Dom: Fängelse 6 år.

Chamseddine Lamouri

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-03-27 — 2020-05-10 (2 tillfällen)

Dom: Fängelse 6 år.

Melanie Hovsepian

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Synnerligen grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p och 3 § 2 st narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-04-03 — 2020-06-02

Dom: Fängelse 6 år.

Tutankamon Khalil

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Försök till mord, 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken 2020-04-26
 2. Människorov, 4 kap 1 § 1 st brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15
 3. Rån, 8 kap 5 § brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15
 4. Skyddande av brottsling, grovt brott, 17 kap 11 § 1 st och 3 st brottsbalken 2020-04-05 — 2020-04-08
 5. Försök till grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 5 p, 3 § 1 st och 4 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) samt 23 kap 1 § brottsbalken 2020-06-02
 6. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020
  2020-04-25 — 2020-05-19 (2 tillfällen)
 7. Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 2020-05-27

Dom: Fängelse 6 år.

Cameron Felipe Valdés Vicencio

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Människorov, 4 kap 1 § 1 st brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15
 2. Rån, 8 kap 5 § brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15
 3. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 2020-04-14 — 2020-04-15

Dom: Fängelse 4 år 6 månader.

Oussama Saad

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-06-02

Dom: Fängelse 3 år 6 månader.

Ljiljana Petrovic

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 2020-04-25 — 2020-11-10
 2. Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, 29 a § 1 st lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor i sin lydelse före 1 december 2020 2020-11-10

Dom: Fängelse 3 år.

Luis Felipe Silva Rojas

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Försök till grov utpressning, 9 kap 4 § 2 st brottsbalken och 9 kap 11 § brottsbalken i sin lydelse före 1 mars 2021 samt 23 kap 1 § brottsbalken 2020-04-15 — 2020-05-04
 2. Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap 3 § 1 st och 12 § samt 23 kap 2 § 1 st brottsbalken
  2020-04-24 — 2020-05-04

Dom: Fängelse 2 år 6 månader.

Haval Khalil

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Medhjälp till människorov, 4 kap 1 § 1 st samt 23 kap 4 § brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15
 2. Medhjälp till rån, 8 kap 5 § samt 23 kap 4 § brottsbalken 2020-04-14 — 2020-04-15

Dom: Fängelse 2 år 6 månader.

Tymon Szymanski

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 3 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-04-03 — 2020-04-09 (2 tillfällen)
 2. Narkotikabrott, 1 § 1 st 3 p narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-05-28

Dom: Fängelse 2 år 3 månader.

Suleman Khan Zahid

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Medhjälp till försök till mord, 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 1 § och 4 § brottsbalken 2020-04-04

Dom: Fängelse 2 år.

Igor Dosic

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 2020-11-10

Dom: Fängelse 2 år.

Muhammad Omed Ashrafi

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Försök till mord, 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken 2020-04-04 — 2020-04-08

Dom: Sluten ungdomsvård 1 år 8 månader.

Damian Chomontowski

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap 3 § 1 st brottsbalken 2020-05-21 — 2020-05-23
 2. Försök till allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap 3 § 1 st och 12 § samt 23 kap 1 § brottsbalken 2020-05-21 — 2020-05-23

Dom: Fängelse 1 år 3 månader.

Adem Kuzey

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Försök till allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap 3 § 1 st och 12 § samt 23 kap 1 § brottsbalken 2020-05-21 — 2020-05-23
 2. Narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-07-25 (2 tillfällen)
 3. Dopningsbrott, ringa brott, 2 § 6 p och 3 § 2 st lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel 2020-07-25
 4. Grovt vapenbrott, 9 kap 1 a § 1 st vapenlagen (1996:67) i sin lydelse före 1 december 2020 2020-07-25
 5. Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, 29 § 2 st 2 p lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 2020-07-25

Dom: Fängelse 2 år.

Aleksandar Kuzmanovic

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Medhjälp till försök till grov misshandel, 3 kap 6 § 1 st och 11 § samt 23 kap 1 § och 4 § brottsbalken 2020-04-02 — 2020-04-03

Dom: Fängelse 1 år.

Yasin Abdullahi Mahamoud

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Förberedelse till människorov, 4 kap 1 § 1 st brottsbalken och 4 kap 10 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2020 samt 23 kap 2 § 1 st brottsbalken 2020-03-30 — 2020-03-31

Dom: Fängelse 10 månader.

Marwan Ali Zalloum

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Medhjälp till förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap 3 § 1 st och 12 § samt 23 kap 2 § 1 st och 4 § brottsbalken 2020-04-24 — 2020-05-04
 2. Narkotikabrott, 1 § 1 st 1 p narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-06-02

Dom: Fängelse 6 månader.

Alex Galvis

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Försök till mord, 3 kap 1 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken 2020-04-26
 2. Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 1 § 1 st och 4 § 1 st lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål 2021-01-20
 3. Ringa narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) 2021-01-13 — 2021-03-29 (2 tillfällen)

Dom: Fängelse 6 år.

Nadya Sjölin

Brott som den tilltalade döms för:

 1. Ringa narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-06-02

Dom: Dagsböter 150 om 50 kr.

Övriga tilltalade är frikända.

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar