Ungdomsövervakning – en ny påföljd för 2021

Foto: Jonothan Stephenson

Sedan den 1 januari i år så kan personer som är mellan 15 och 17-år dömmas till Ungdomsövervakning. Straffet ska utdömas i de fall då ungdomsvård eller ungdomstjänst inte anses tillräckligt.

Är personen över 18-år ska det finnas särskilda skäl för att dömmas till Kriminalvårdens ungdomsövervakning. Domstolen ska först fastställa straffvärdet och av vilken art brottet är. Där efter, om straffvärdet uppgår till mellan sex månader och ett år, kan ungdomsövervakning tillämpas.

Ungdomsövervakning innebär tre olika obligatoriska påföljder:

  • Möten med en särskild koordinator från frivården
  • Husarest på helgkvällar samt helgnätter
  • Förbud att bruka alkohol och narkotika

Om ungdomsövervakningen inte sköts kan åklagaren besluta om annan påföljd. Man kan dömmas till Ungdomsövervakning mellan sex månader upp till ett år.

Läs mer på Kriminalvarden.se

Total
0
Shares
Related Posts