SÄPO: Främmande makt utnyttjar brister i svenskt säkerhetsskydd

Säkerhetspolisen har på senare tid identifierat flera olika angrepp och aktiviteter inom cyberspionage riktat mot Sverige. Främst från länder som Ryssland, Kina och Iran.

Varje år blir världsledande forskning och innovationer stulna från Sverige i olika cyberspionage attacker. Stölderna värderas till miljardbelopp varje år, och Sverige verkar inte vara tillräckligt rustat för den typen av angrepp. Ett 15-tal länder har identifierats av SÄPO.

– Hotbilden mot Sverige är bredare och mer komplex än tidigare. Angrepp och aktiviteter från främmande makt riktar sig mot grundläggande fri- och rättigheter, vårt ekonomiska välstånd, vårt politiska beslutsfattande och vår territoriella suveränitet. Det är angrepp som pågår här och nu och som påverkar vår demokrati.

Klas Friberg – Säkerhetspolischef

Mörkertalet stort

I takt med att antallet attacker mot Sverige är mer komplex än tidigare blir också mörkertalet större.

Sverige måste bli bättre på att möta hotet genom att säkerhet prioriteras högre såväl på den strategiska politiska nivån, hos våra myndigheter och i näringslivet. Vi måste få på plats en samlad nationell ansträngning och inte minst måste säkerhetsskyddet förbättras.

KLAS FRIBERG – SÄKERHETSPOLISCHEF

Klar Friberg talade på Folk och Försvars rikskonferens som startade idag och som i år genomförs digitalt.

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar