Islamiska staten-krigare kan utredas för krigsförbrytelser i Sverige utförda utomlands

Sverige har ett internationellt åtagande att utreda brott som folkmord, krigsförbrytelser samt brott mot mänskligheten. Man har nu börjat säkra bevisning mot några av IS återvändarna.

– Det pågår ett fördjupat samarbete mellan berörda myndigheter för att effektivisera utredningsarbetet och informationsutbytet avseende IS-återvändarna. Vidare sker ett mer generellt arbete för att säkra bevisning om brotten folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begångna i IS-kontrollerat område i Syrien och Irak. Arbetet leds av åklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Reena Devgun – Kammaråklagare

Hittills så har tre kvinnor som återvänt från IS-kontrollerade områden delgets misstanke om brott.

Recent Post

Farsta/Fagersjönätverket Vs Nätverket Peppar

Rawa Majids (Kurdiska Räven) pappa Rekawt Majid berättar om sitt och familjens liv

Film: Ungdomsmordet i Hammarbysjästad

Rawa Majids (Kurdiska Räven) mamma Pari Lindblom Saleh berättar om sonens liv

Rawa Majids (Kurdiska Räven) mamma Pari Lindblom Saleh berättar hur familjen kom till Sverige