Islamiska staten-krigare kan utredas för krigsförbrytelser i Sverige utförda utomlands

Sverige har ett internationellt åtagande att utreda brott som folkmord, krigsförbrytelser samt brott mot mänskligheten. Man har nu börjat säkra bevisning mot några av IS återvändarna.

– Det pågår ett fördjupat samarbete mellan berörda myndigheter för att effektivisera utredningsarbetet och informationsutbytet avseende IS-återvändarna. Vidare sker ett mer generellt arbete för att säkra bevisning om brotten folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begångna i IS-kontrollerat område i Syrien och Irak. Arbetet leds av åklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Reena Devgun – Kammaråklagare

Hittills så har tre kvinnor som återvänt från IS-kontrollerade områden delgets misstanke om brott.

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar