Rikspolischefen: ”Våld mot kvinnor lika prioriterat som gängkriminalitet”

Att bekämpa våld mot kvinnor är en prioriterad uppgift för polisen och en fråga som bör ligga högt på samhällsagendan, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Under gårdagen medverkade rikspolischefen Anders Thornberg vid en digital konferens om det dödliga våldet mot kvinnor, arrangerad av Jämställdhetsmyndigheten och riksförbundet för kvinnojourer, Unizon.

2019 dödades 16 kvinnor av män som de hade eller hade haft en relation med, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Vid torsdagens konferens ”Dödsorsak: Kvinna” medverkade rikspolischef Anders Thornberg i paneldebatt tillsammans med Olivia Wizell, generaldirektör för Socialstyrelsen och Åsa Furén Thulin, sektionschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner (SKR). På konferensen deltog även inrikesminister Mikael Damberg. Samtalen handlade om vilka åtgärder som samhället måste sätta in för att förebygga och bekämpa dödligt våld mot kvinnor.

– Från polisens håll är vi tydliga. Våld mot kvinnor är allvarliga och grova brott som vi prioriterar

Anders Thornberg – Rikspolischef

Ökade resurser

Under senare år har polisen förbättrat sitt utredningsresultat inom området särskilt utsatta brottsoffer. För att förstärka arbetet beslutade polisen 2019 att satsa ytterligare över 300 miljoner kronor årligen. Satsningen består av tre olika delar: personalförstärkning, att utveckla arbetsmetoder samt ytterligare insatser för tidig bevissäkring. Närmare 380 nya medarbetare har anställts, vilket överträffar målet.
– Insatser pågår för fullt runt om i myndigheten, både nationellt och i polisregionerna. Vi arbetar mycket med metodutveckling – det är viktigt att alla, från första patrull på plats till de specialiserade utredarna, kan utredningsmetodiken och att man är offensiv redan vid brottsplatsen med tidiga bevissäkringar, säger Anders Thornberg.

Samverkan med Åklagarmyndigheten

Samverkan mellan rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället är en självklar del av arbetet. Tillsammans med Åklagarmyndigheten flyttar Polismyndigheten fram positionerna, bland annat kring tematisk tillsyn av kontaktförbud och att utveckla förhörstekniker.

Att lyfta våld mot kvinnor och andra brott i nära relation på agendan är angeläget, tycker Anders Thornberg. Media och olika samhällsaktörer har ett särskilt ansvar och inom polisen betonar han chefernas roll. När han själv gör verksamhetsbesök på olika platser i landet är brott i nära relation precis som gängbrottslighet en självklar del när man diskuterar lägesbild. När det gäller att nå de utsatta brottsoffren nämner han polisens kommunikationskampanjer i sociala medier som framgångsrika exempel.
– De har fått stort genomslag. Det ska inte råda någon tvekan om att om man själv eller någon man känner utsätts för våld, hot eller kränkning av en närstående, så är det ett allvarligt brott och kontakt med polisen är ett steg mot hjälp.

Här kan du läsa mer om polisens arbete med våld i nära relationer och hur utsatta kan få stöd.

Nyhet från
Polisen

Recent Post

Tjejligan i Skåne – Stal från 103-årig kvinna

Rättegången mot Pedo Hunting Sweden (PHS)

Återinförd tillfällig gränskontroll vid inre gräns

Artisten och TikTok-profilen Maysa Chouba döms för misshandel

TV4-profil från “Robinson” döms för grovt barnpornografibrott