Åtal mot 22-årig man för sprängningar i nordvästra Stockholm

En 22-årig man åtalas för två fall av anstiftan till grov allmänfarlig ödeläggelse för sprägningar som skett i Kista och Husby i januari 2020.

Sprängningarna tros vara en del av olika utpressningsförsök mot personer med koppling till adresserna.

– Direkt i samband med brottet fattades ett beslut om att händelsen skulle utredas inom ramen för en regional särskild händelse. Mycket resurser har lagts på spaning, internetinhämtning, telefonanalys, finansiell utredning och utredningsåtgärder utomlands i flera länder genom rättshjälp.

Jacob Påhlman – Utredningsledare på grova brott, Stockholm Nord

På adresserna fans det både barn och vuxna och polisen räknar med att cirka ett 90-tal boenden drabbats av bomberna. 22-åringen sitter häktad sedan maj 2020.

Ytterligare en man åtalas för grova utpressningsförsök, han är dock inte häktad.

– Det här åtalet är resultatet av en omfattande polisutredning där olika delar av polisen varit inblandade. En utredningsgrupp ledd av Polisområde nord bestående av personal från polisområdet och Nationella operativa avdelningen har med bistånd av olika kompetenser inom många olika delar av Polismyndigheten arbetat systematiskt med utredningen under en längre period. Man behöver ge en sådan här utredning en väl tilltagen resurs för att få ett uppklarande.

Carl Mellberg – Kammaråklagare

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar