Brå ska ta fram en studie om varför personrån mot unga har ökat i Sverige

Brottsförebyggande rådet (Brå) ska ta reda på varför personrån mot unga under 18 år har ökat enligt anmälningsstatistiken.

Mellan 2014 och 2019 ökade antalet anmälningar av personrån mot unga med knappt 2,5 gånger.

Man ska även analysera data från polisen och SCB för att se varför rånen blivit grövre samt varför det så kallade förnedrimngsrånen ökar.

Brå ska öka kunskapen om fenomenet ungdomsrån i en ny studie. Målet med projektet är att bidra med ett kunskapsunderlag gällande ungdomsrån som kan ligga till grund för beslut och åtgärder för att förebygga och förhindra dessa.

Brå – Pressmeddelande

Recent Post

TV4-profil från “Robinson” döms för grovt barnpornografibrott

Mordet på Ellinor Johansson

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling