Brå ska ta fram en studie om varför personrån mot unga har ökat i Sverige

Brottsförebyggande rådet (Brå) ska ta reda på varför personrån mot unga under 18 år har ökat enligt anmälningsstatistiken.

Mellan 2014 och 2019 ökade antalet anmälningar av personrån mot unga med knappt 2,5 gånger.

Man ska även analysera data från polisen och SCB för att se varför rånen blivit grövre samt varför det så kallade förnedrimngsrånen ökar.

Brå ska öka kunskapen om fenomenet ungdomsrån i en ny studie. Målet med projektet är att bidra med ett kunskapsunderlag gällande ungdomsrån som kan ligga till grund för beslut och åtgärder för att förebygga och förhindra dessa.

Brå – Pressmeddelande

Recent Post

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar

Farsta/Fagersjönätverket Vs Nätverket Peppar