Arbetet mot grov kriminalitet i Järvaområdet förstärks

Från denna vecka får det lokala arbetet mot grov kriminalitet i Järva förstärkning från övriga regionen. Just nu sitter 13 personer häktade och polisen har beslagtagit 13 vapen, en stor mängd ammunition, narkotika och kontanter.

Polisens långsiktiga och intensiva arbete mot den grova kriminaliteten i Järva pågår med full kraft och förstärks nu ytterligare med fler poliser i yttre tjänst och fler utredare på plats.

– Det gör att vi kan fortsätta arbeta uthålligt mot de kriminella aktörerna, främst kopplade till den konflikt mellan kriminella grupperingar som trappades upp under sommaren med flera dödliga skjutningar, säger Maria Sundström, tf biträdande chef i lokalpolisområde Järva.

Tretton personer häktade

De senaste veckorna har flera tongivande personer i kriminella nätverk frihetsberövats.

I dagsläget sitter 13 personer häktade och två anhållna i ärenden kopplade till det långsiktiga arbetet mot den grova kriminaliteten i Järvaområdet.

Polisen har beslagtagit 13 vapen, liksom stora mängder med ammunition, narkotika och kontanter.

– Det är främst i grova vapenbrott- och grova narkotikaärenden vi har frihetsberövade, vilket är ett led i polisens krafttag för att stoppa våldsspiralen i den pågående konflikten, säger Daniel Ångman, gruppchef på spaningssektionen i polisområde Stockholm nord.

I insatsen är arbetet med fler synliga poliser prioriterat.

– Det är viktigt för att minska de kriminellas möjlighet att begå våldsdåd och använda den offentliga miljön som kriminell arena. Synliga poliser bidrar även till att öka tryggheten för medborgarna, säger Daniel Ångman.

Tätare samarbete med socialtjänsten

Lokalpolisområdet fortsätter även med utökad samverkan med stadsdelarnas socialtjänst, bland annat för att lyfta nivån på orosanmälningar. Det är en nyckel för att nå fram till yngre personer och ger socialtjänsten bättre möjligheter att sätta in tidiga och förebyggande åtgärder. I samverkan med socialtjänsten arbetar nu lokalpolisområdet med cirka 25 unga individer inblandade i konflikten.

Nyhet från
Polisen Stockholms län

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar