Ferrarimannens advokat frias från grovt penningtvättbrott

Den 5 juli 2017 dömdes Christoffer Henriksson (Ferrarimannen) av Blekinge tingsrätt för bland annat grovt bedrägeri vid 26 tillfällen. Gärningarna begicks mellan år 2013 och 2014. Tingsrätten dömde Christoffer Henriksson till fängelse tre år och ålade honom att betala skadestånd till målsägandena med ett sammanlagt belopp om knappt 1.400.000 kr.

Under juli 2017 gjordes ett antal nya polisanmälningar om misstänkta bedrägerier. Christoffer Henriksson uppgavs ha övertygat personer att ta lån eller att använda besparingar för att investera i olika projekt. Enligt överenskommelserna skulle pengarna betalas tillbaka inom ett antal månader och då med avkastning och Christoffer Henriksson skulle löpande betala räntekostnaderna. Efter en tid slutade denne sköta räntebetalningarna samtidigt som återbetalning av pengarna och utlovad avkastning uteblev varför flera målsäganden vände sig till polisen.

Den 23 september 2017 greps Christoffer Henriksson på Sturecompagniet i Stockholm med narkotika och en större mängd pengar på en toalett. I samband med frihetsberövandet förordnades advokaten Lars Engstrand, verksam på advokatfirman Nordia KB, som Christoffer Henrikssons offentlige försvarare gällande misstanke om penningtvättsbrott och narkotikabrott.

Den 13 oktober 2017 sprängdes Christoffer Henrikssons bil utanför dennes bostad. Den 24 oktober 2017 beslutade åklagare att anhålla Christoffer Henriksson i sin frånvaro med anledning av misstanken om de nya bedrägerierna. Samtidigt genomfördes en husrannsakan i dennes hem och medel på bankkonton tillsammans med andra tillgångar togs i förvar.

Den 27 oktober 2017 gjordes en framställan om att Lars Engstrand skulle förordnas som offentlig försvarare för Christoffer Henriksson under förundersökning om grova bedrägerier och den 30 oktober 2017 förordnade Blekinge tingsrätt Lars Engstrand som offentlig försvarare. Den 1 november 2017 lämnade Christoffer Henrikssons sambo Emelie Sörensson fullmakt för Nordia KB att företräda henne gällande beslag i brottmål.

Under en kombinerad kvarstads och häktningsförhandling den 2 november 2017 häktades Christoffer Henriksson i sin utevaro. Vissa beslag fastställdes och det förordnades om kvarstad på så mycket av Christoffer Henrikssons egendom att 50.068.784 kr, avseende värdet av egendom förverkad på grund av brott samt målsägandenas skadeståndsanspråk, kunde antas bli täckt vid utmätning. Vid denna förhandling företrädde Engstrand både Christoffer Henriksson och Emelie Sörensson.

I förundersökningen framkom att Christoffer Henriksson och Emelie Sörensson, trots lågt taxerade inkomster, levt konsumtionsmässigt vidlyftiga liv. Christoffer Henriksson hade lämnat Sverige efter sprängningen av hans bil. Han greps sedermera efter en internationell efterlysning i Marocko. Det dröjde ungefär ett halvår innan utlämningen kunde verkställas.

Efter att åklagaren väckt talan och huvudförhandling hållits meddelande Blekinge tingsrätt dom den 24 juni 2020. Christoffer Henriksson dömdes för bland annat grovt bedrägeri vid 88 tillfällen till fängelse 4 år och 10 månader. Han ålades även att betala skadestånd till 88 målsäganden med sammanlagt 85.656.124 kr.

LYSSNA PÅ HELA RÄTTEGÅNGEN MOT FERRARIMANNEN HÄR:

Sedan år 2013 har ett antal civilrättsliga tvister mot Christoffer Henriksson och Emelie Sörensson handlagts vid Blekinge tingsrätt. Den 5 respektive den 7 september 2017 förde Christoffer Henriksson över 1 600 000 kr vid varje tillfälle till Kronofogdemyndigheten avseende dessa tvistemål.

I två av tvistemålen träffade kärandena och Christoffer Henriksson förlikningar. I den första förlikningen betalades ett överskjutande belopp om 100.000 kr av de säkrade medlen ut från Kronofogdemyndigheten till Nordia KB:s klientmedelskonto.

I den andra förlikningen betaladesett överskjutande belopp om 200.000 kr av de säkrade medlen ut från Kronofogdemyndigheten till Nordia KB:s klientmedelskonto. Lars Engstrand beordrade på uppdrag av Christoffer Henriksson den 1 november 2017 en överföring av 225.000 kr från klientmedelskontot till ett konto tillhörande Krenar Goga. Lars Engstrand beordrade sedan på uppdrag av Christoffer Henriksson den 8 november 2017 en överföring av resterande 75.000 kr på klientmedelskontot till ett konto tillhörande Emelie Sörensson. Det görs gällande att dessa transaktioner skett i penningtvättsyfte.

Advokat Lars Engstrand frias från alla misstankar om brott.

🔈 LYSSNA PÅ HELA RÄTTEGÅNGEN DIREKT I APPEN:
📲 LADDA NER APPEN FÖR APPLE: https://apple.co/2MjfHEP
📲 LADDA NER APPEN FÖR ANDROID: https://bit.ly/36mBTo3​​​​​​​​​​​​​​​​

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar