Polisens rapporteringskoder

Ni är många som brukar fråga oss på YouTube vad polisens olika rapporteringskoder betyder.

Här har ni hela listan:

01 = Barn borta
02 = Barn omhändertaget
03 = Bedrägeri
04 = Bedrägligt beteende
05 = Brand
06 = Brand automatlarm
07 = Bråk i bostad
08 = Bråk annat
09 = Dödsfall
10 = Efterlyst
11 = Fylleri
12 = Rattfylleri
13 = Förargelse / ofredande
14 = Försvunnen person
15 = Hemfridsbrott
16 = Olaga intrång
17 = Hjälp service
18 = Skärpt beredskap
19 = Räddning / haveri
20 = Kontroll person / fordon
21 = Lägenhetsundersökning
22 = Misshandel
23 = Misshandel grov
24 = Mord / dråp
25 = Olaga hot
26 = Bombhot
27 = Våldtäkt
28 = Sedlighets brott övriga
29 = Skadegörelse
30 = Stöld / inbrott
31 = Stöld annat
32 = Snatteri
33 = Snatteri lul
34 = Personrån / väskrykning
35 = Rån väpnat
36 = Rån övrigt
37 = U / passlagen
38 = Skottlossning
39 = Våld / hot mot polis
40 = Våld / hot mot tjänsteman öv
41 = Sjukdomsfall olycksfall
42 = Arbetsolycka
43 = Självmordsförsök
44 = Psykiskt sjuk
45 = Handräckning
46 = Larm överfall
47 = Larm inbrott
48 = Larm bedrägeri
49 = Larm sabotage
50 = Larm annat
51 = Båt pågående stöld
52 = Båt anträffad stulen
53 = Cykel pågående stöld
54 = Cykel anträffad stulen
55 = Mfordon pågående stöld
56 = Mfordon stöld ur/från
57 = Mfordon anträffat stulet
58 = Trafikbrott
59 = Trafikolycka personskada
60 = trafikolycka vilt
61 = Trafikolycka annat
62 = Transport person / eskort
63 = Transport annan
64 = Trafikhinder
65 = Trafikkotroll
66 = Brott mot sjölagen
67 = Hittegods68 = Husrannsakan
69 = Ol lokala ordningsföreskr
70 = Brott mot alkohollagen
71 = Narkotikabrott
72 = Brott mot vapenlagen
73 = Knivlagen
74 = Jaktlagstiftningen
75 = Djur skadat / dött / omhänd
76 = Ofog barn / ungdom
77 = Avrapportering tidigare hr
78 = Bevakningsuppdrag
79 = Annat / Övrigt
80 = Pl 11, lvm, lvu
81 = Utbildning
82 = Miljöbrott

Åtgärdskoder

100 = Dubbelfört
101 = Anmälan rar
102 = Primärrapport
103 = Trafikmålsant., rapport
104 = Trafikmålsant., minnes
105 = Arrestantblad
106 = Omhändertagandeblad
107 = Minnesanteckningar
108 = Förhör
109 = Beslagsprotokoll
110 = Spaningsanteckningar
111 = Anmälan annan myndighet
112 = Ordningsbot
113 = Pareringsanmärkning
114 = Falskt larm ( larm hr)
115 = Ej spaningsresultat
116 = Ej utryckning / återkallat
117 = Ingen åtgärd / ej brott
118 = Rapporteftergift
119 = Avlägsnade
120 = Avvisad
121 = Medling / tillsägelse
122 = Målsägaren
123 = Utfört
124 = Överlämn till annan enhet / pmynd
125 = Allmänt larm
126 = Ej meddelat åtgärd
127 = Telefonkonsultation
128 = Brist på resurser
129 = Återöppnad för komplettering
130 = Övergång till sommartid
131 = Övergång till vintertid

Relationskoder

R200 = Autonoma grupper
R201 = Idrott
R202 = Klotter
R203 = Krog
R204 = MC-gäng
R205 = Rasist
R206 = Rave
R207 = Satanist
R208 = Ungdom
R209 = Djurrättsaktivist
R210 = EU kontroll
R211 = Viltolycka björn
R212 = Viltolycka hjort
R213 = Viltolycka lo
R214 = Viltolycka ren
R215 = Viltolycka rådjur
R216 = Viltolycka varg
R217 = Viltolycka vildsvin
R218 = Viltolycka älg
R219 = Viltolycka annan
R230 = Räddning enligt polislagen
R231 = Räddning enligt räddningstjänstlagen
R232 = UL Används för kodning av planerade insatser
R233 = BF Används för kodning av planerade insatser
R240 = Gränsöverskridande spaning
R241 = Förföljande över landsgräns
R242 = Biträde annat län
R246 = Hatbrott
R247 = Våld mot barn
R248 = Våld mot kvinna
R249 = Våld mot polis
R250 = Festivalrelaterat
R251 = Åldringsbrott
R252 = Avslutat av turlagsass
R253 = Åtgärdat av npo
R254 = Projekt
R255 = Projekt Knut den stores torg
R256 = Projekt LineroR257 = Särskild händelse

Polis i fält, förfrågan till basstation

CBR = Centrala bilregistret
FFC = Chassienummer
FFR = Registernummer
IM = Ingripandemeddelande
ISP = Allmän fråga i MSP
NSP = Register över efterlysta fordon
NPN = Fråga på persons mantal
MSP = Register över efterlysta
PBR = Person- och belastningsregistret
PEF = Ovanligt efternamn
PET = Tidsnummer
PFT = Födelsetid
PNR = Personnummer
PSP = Passregistret
Q = Standard fråga
QB = Bevakning
QC = Chassie
QF = Ägare
QG = Standard gammalt nr
QK = Körkort
QP = Polisfråga
QR = Register
QS = Skatt
QST = Teknisk fråga på fordon
QT = Tekniskt
QKG = Allmän fråga på körkort
RAD 1 = Förekommer i Passregistret
RAD 2 = Förekommer i Pbr
RAD 3 = Förekommer i Msp

Räddningstjänstens Koder

1 = Ambulans
2 = Förtur
3 = Transport
4 = Avd.Transport
21 = Skallskada
22 = Benbrott
24 = Förgiftning tabletter
26 = Epilepsi
27 = Blödning
28 = Brännskada
29 = BB fall
30 = Ögonskada
40 = Brandkåren
41 = Bygdebrand
42 = Bärgningskåren
43 = Kriminalen
44 = Mord
71 = Alkohol (Etyl)
72 = Narkoman
73 = Psykisk sjuk
74 = Våldsam
75 = Andningsvårigheter
76 = Medvetslös
77 = Hjärta
78 = Drunkning
79 = Hjärnblödning
80 = Rattfull
81 = Misshandel
82 = Dös (Mors)
83 = Svår trafikolycka
84 = Självmord
85 = Polis
86 = Missfall87 = Förgiftning (intox)
0 = Förlossning
00 = Blödning
01 = Gasning
02 = Hängning
03 = Tabletter
04 = Falsk krupp
05 = Mordfall befaras
06 = Drunkning
07 = Medvetslös
08 = Hjärta
09 = Fylla / Slagsmål
10 = Diabetes
11 = Stöm olycka
12 = Hjärnblödning
13 = Trafikolycka
14 = Epilepsi

Prioritetsnivåer

Prio-1 = Akutfall
Prio-2 = Brådskande transport
Prio-3 = Ej brådskande transport

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar