Huawei har inte rätt att överklaga Post- och telestyrelsens 5G-auktion

Förvaltningsrätten i Stockholm slår fast att Huawei har inte rätt att överklaga Post- och telestyrelsens beslut om att inleda auktionen för tilldelning av 5G-frekvenser.

Auktionen kommer att äga rum som planerat på tisdag den 19 januari 2021.

Det Huawei främst vänder sig mot är att bolagets utrustning utesluts i 5G-auktionen och att existerande Huawei-utrustning måste fasas ut och avvecklas. Detta menar företaget kommer ge dom “irreparabla konsekvenser”.

Huawei har kopplingar till den kinesiska staten och SÄPO har tidigare varnat för att låta företaget komma in på det Svenska 5G-nätet. Man varnar för att låta främmande makts signalunderrättelsetjänst få tillgång till 5G-nätet då man i praktiken kan avlyssna allt som sägs och överförs.

– Beslutet handlar om vid vilken tidpunkt auktionen ska genomföras. Enligt domstolens mening påverkas inte Huawei eller någon annan av beslutet på ett sådant sätt att det kan överklagas. Överklagandet har därför avvisats och tas alltså inte upp till prövning av domstolen.

Ulrika Melin – Chefsrådman

Kända Svenskar som varit ansiktet utåt för det spionanklagade företaget med den Kinesiska regimen i ryggen är bland annat Zara Larsson och Sarah Sjöström.

Läs beslutet i målet här.

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar