Detta gäller för fyrverkerier på nyårsafton

Det finns mycket att tänka på inför nyårsafton. För utom Covid-19 restriktionerna så bör man ha koll på de regler som gäller för att hantera fyrverkerier samt pyroteknik.

Reglerna kan skilja sig om när och var fyrverkerier får avfyras beroende på vilken kommun man bor i. Därför är det viktigt att ha koll på vad som gäller just där du bor.

Nedan tipsar polisen om det viktigaste sakerna man bör tänka på:

Vad är pyrotekniska varor?

Pyrotekniska varor är ett samlingsnamn och innefattar alla typer av raketer, smällare och andra fyrverkeriartiklar. Pyrotekniska varor omfattas av reglerna i ordningslagen och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

När krävs tillstånd från polisen?

När fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska användas kan du behöva tillstånd från polisen. Tillstånd krävs om avfyrandet med hänsyn till tidpunkten, platsen och övriga omständigheter skulle kunna innebära en risk för skada eller annan olägenhet för person eller egendom, detta enligt 3 kap. 7 § ordningslagen. Det kan vara svårt att själv göra bedömningen om tillstånd krävs. Vänd dig till polisen om du är osäker på vad som gäller utifrån omständigheterna där du ska vara. Kommuner kan även ha lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Om du är osäker på om det krävs tillstånd på en särskild plats i din kommun, kontakta kommunen.

Vem behöver söka tillstånd?

Den som ska sköta och ansvara för avfyrandet av fyrverkerierna behöver ansöka om tillstånd hos polisen. Det är den som avfyrar fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor som ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas.

Om du är arrangör för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan du som anordnare ansöka om att få använda pyroteknik vid denna i samband med att du ansöker om tillstånd för sammankomsten eller tillställningen.

Vad händer om jag inte har tillstånd från polisen när man ska ha det?

Enligt 3 kap. 22 § ordningslagen kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot tillståndskravet dömas till böter.

Hur gammal måste man vara för att få avfyra fyrverkerier?

Du måste ha fyllt 18 år för att få köpa, inneha och använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor.

Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i olyckor i samband med avfyrande av fyrverkerier. Att sälja eller köpa ut fyrverkerier till barn eller ungdomar under 18 år är olagligt.

Var får jag avfyra fyrverkerier?

Olika kommuner kan ha olika regler för var man får avfyra fyrverkerier. Kontrollera med din kommun om du är osäker.

För vilka pyrotekniska varor krävs utbildning och särskilt tillstånd för hanteringen av varorna?

Huvudregeln är att det krävs särskilt tillstånd från kommunen för att få hantera pyrotekniska varor.

En del, mindre farliga, pyrotekniska varor är undantagna och får hanteras fritt. Vilka varor du som privatperson får använda utan särskilt tillstånd från kommunen kan du läsa mer om på MSB:s hemsida.

För att få använda vissa pyrotekniska varor krävs särskild utbildning, till exempel för raketer med styrpinne (se mer nedan). Olika typer av utbildning gäller för olika typer av varor.  Utbildning ska genomgås hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare. Dessa utbildningar riktar sig främst mot yrkesmässiga användare och innefattar både teori och praktik. Här kan du läsa mer om vilken utbildning som krävs för användning av olika pyrotekniska varor.

Tänk på att tillstånd från polisen kan krävas även om det inte krävs särskilt tillstånd för hanteringen från kommunen. Det krävs även tillstånd från Transportstyrelsen i vissa fall, till exempel när du ska använda raketer som väger över 500 gram eller innehåller metall, läs mer på Transpoststyrelsens hemsida.  

Vad gäller för raketer med styrpinne?

Raketer med styrpinne var länge en sådan pyroteknisk vara som var undantagen från kravet på särskilt tillstånd och särskild utbildning. Efter många olyckor kopplade till raketer med styrpinne är dessa sedan den 1 juni 2019 inte längre tillåtna att användas för den som inte har utbildning och tillstånd för hantering.

Tillstånd för hantering av explosiv vara i form av raket med styrpinne söks hos kommunen. Utöver det krävs att man genomgår en B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningssamordnare.

Den som använder raketer med styrpinne och saknar tillstånd och/eller utbildning, bryter mot bestämmelserna i 16 § lag om brandfarliga och explosiva varor och kan dömas till böter eller fängelse.

Ovanstående omfattar all användning av raketer med styrpinne, oavsett när de är inköpta. Om du har raketer kvar från tidigare år är det alltså inte tillåtet att använda dessa, om du inte har rätt tillstånd och rätt utbildning.

Vad gäller för mindre pyrotekniska varor, till exempel tomtebloss och partypoppers?

Det krävs inget tillstånd för att få använda tomtebloss eller partypoppers då de inte medför någon större risk för skador.

Vad gäller för svävande lyktor och ballonger?

För svävande lyktor med öppen låga gäller särskilda bestämmelser beroende på hur många lyktor som ska släppas iväg och hur långt ifrån en flygplats du befinner dig. Det gäller även för gasfyllda ballonger. I vissa fall krävs tillstånd från Transportstyrelsen, läs mer här.

Får man använda smällare?

Sedan 2002 rådet det så kallat ”smällarförbud” i Sverige. Smällarförbudet är egentligen inget generellt förbud, smällare kan få användas men endast av den som har rätt utbildning och rätt tillstånd för det. Smällare är en slags fyrverkeriprodukt vars främsta effekt är att en knall ska uppstå. Tillåtelsen att användandet av sådana varor är begränsade.

Andra pyrotekniska varor, exempelvis raketer som skjuts upp i luften, kan också smälla och en knall kan uppstå, men om ljudet endast är en bieffekt är de som huvudregel tillåtna.

Källa: Polisen

Här kan du söka tillstånd från polisen för användande av fyrverkerier eller annan pyroteknik

Recent Post

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling

Danjal Kanani frias från marknadsmanipulation för Newton Nordic AB

Societetsprofilen Nina von Krusenstierna lurade “Vid Din Sida” på pengar