Fler anmälda brott om människohandel

Antalet anmälda brott om människohandel för samtliga ändamål ökade under 2019, visar Polismyndighetens årliga lägesrapport om människohandel. Trenden visar också att offer för människohandel kan tvingas in i annan brottslighet.

Polismyndighetens årliga lägesrapport om människohandel visar att antalet anmälda brott om människohandel för sexuella ändamål ökade under 2019, samtidigt som antalet anmälda brott om koppleri och människohandel för tiggeri minskade.

Under 2019 rapporterade några polisregioner om fall där pojkar från särskilt utsatta områden kunde vara offer för människohandel genom att de utnyttjades av gängkriminella för att begå olika typer av brottslig verksamhet som exempelvis stölder, rån och narkotika- och vapenbrott.

– Tidigare år har vi också sett att kvinnor som tvingas att tigga även tvingas till prostitution. Detta är tyvärr fortfarande fallet. Under 2019 har vi också kunnat bekräfta att några av dessa kvinnor även tvingades att delta i försäljning av narkotika, säger Kajsa Wahlberg, nationell rapportör för människohandel hos polisen.

Ändrade tillvägagångssätt

Lägesrapporten för 2019 visar en fortsatt ökning av så kallad sugardejtning som bedrivs på särskilda dejtningsidor, och att både flickor och pojkar som annonserats ut på dessa sidor utnyttjas för sexuella ändamål av betydligt äldre gärningspersoner. Många offer rekryteras idag genom olika sociala medier. När kontakt har etablerats mellan gärningspersonerna och offren är det vanligt att kommunikationen fortsätter på krypterade forum som kan vara svåra att övervaka.

Ny lagstiftning prövad i domstol

Under 2019 tillämpades för första gången den nya lagstiftningen avseende oaktsam våldtäkt i ett människohandelsärende. Både tingsrätt och hovrätt fällde en man för oaktsam våldtäkt i ett ärende avseende människohandel för sexuella ändamål. I målet dömdes också 17 män för köp av sexuell tjänst.

Under 2019 fälldes också för första gången en person för det nya brottet människoexploatering. I detta fall dömde tingsrätten en 50-årig man till fängelse i åtta månader för människoexploatering

– Samhället förändras varje dag och oönskade fenomen måste hela tiden följas upp och i vissa fall kriminaliseras. Att Sverige kriminaliserade sexköp för över 20 år sedan har betytt mycket i arbetet med att förebygga och bekämpa människohandel, säger Kajsa Wahlberg.

Statistik

  • Under 2019 uppgick det totala antalet anmälda brott avseende alla former av människohandel till 276, vilket är en ökning med 29 procent jämfört med 2018, då 214 brott anmäldes.
  • Antalet anmälda brott om koppleri, grovt koppleri och köp av sexuell tjänst minskade med 13 procent, från 1 030 anmälda brott under 2018 till 897 anmälda brott 2019 under samma period.
  • Under 2019 skedde en halvering av antalet anmälda brott avseende människohandel för tiggeri jämfört med 2018 (från 36 till 18 anmälda brott).
  • Antalet anmälda brott för människohandel för tvångsarbete har fördubblats under 2019. Från 24 under 2018 till 42 under 2019.
  • Antalet lagförda brott avseende människohandel minskade från 15 under 2018 till 3 under 2019.
  • Antalet lagförda brott om koppleri minskade från 35 brott under 2018 till 25 under 2019.
  • Människohandlare använder ofta internet och sociala medier för att rekrytera offer för människohandel.

Nyhet från
Polisen

Recent Post

TV4-profil från “Robinson” döms för grovt barnpornografibrott

Mordet på Ellinor Johansson

Cyril Hellman reder ut debatten om Guccikepsar

Kokainligan i Karlstad

Klimataktivist som blockerade trafiken börjar gråta under tingsrättsförhandling